Rom Materials Consulting

Göçmenlik, finansal danışmanlık, uluslararası ticaret alanındaki hizmetler

AB vatandaşı olmayanlar için göçmenlik hizmetleri sunuyoruz: Yasallaştırılmış, yetkili, apostilli, yasallaştırılmış çeviriler; Yorum: Vizeler (çalışma vizesi, ticari faaliyetler için vize vb.); Çalışma izni alınması; Oturma izni.

Şirket kuruluşu, mali, hukuki, muhasebe konularında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz: Ana sözleşme, başvurular, sorumluluk beyanları, sermaye yatırma, banka hesabı açma, Ticaret Sicili belgelerinin düzenlenmesi; Finansal muhasebe: KDV yevmiyesi, bilanço, zorunlu muhasebe defterleri, bilanço; Vergiler ve şirket vergileri için beyannameler; Bordro belgelerinin kaydı ve ITM ve Revisal ile ilişkinin sürdürülmesi; iş mevzuatı, İSG; Mali kontrol asistanı, ITM, I.G.I.; Hukuki danışmanlık sözleşmeleri.

Hakkımızda
We boost our clients to get more sales

Ortak

İşbirliği yaptığımız iş ortaklarından bazıları

Marketing Expert
Mihaela

Mali danışmanlık uzmanı

Bilgi için bize ulaşın

0773 387 497

Tamamlanan bazı projeler

Portföyümüzü görün